Việt Nam bị mã độc tấn công thứ 2 ở Châu Á

Việt Nam bị mã độc tấn công thứ 2 ở Châu Á

Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương bị mã độc tấn công.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Googe+: http://bit.ly/1yNd1g7
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn