Từ không minh bạch đến cận cảnh vỡ Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

Phạm Chí Dũng – Người Việt

Lại ‘lấy mỡ nó rán nó!’

Tại kỳ họp Quốc Hội vào Tháng Năm, 2018, trong khi Ngân Hàng Nhà Nước một lần nữa phát động chủ trương kèm phương án “huy động 500 tấn vàng trong dân,” thì bộ trưởng “Bộ Bóp Cổ” (một hỗn danh của Bộ Tài Chính được dân gian đặt) – ông Đinh Tiến Dũng – cũng “kiến tạo” một giải pháp “lấy mỡ nó rán nó:” phát hành trái phiếu chính phủ nhận nợ 22 ngàn tỷ đồng với Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, thay vì phải có trách nhiệm trả lãi và nợ bằng tiền mặt.

Xin bạn xem tiếp bài Từ không minh bạch đến cận cảnh vỡ Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam tại Chân Trời Mới Media.