TTS 36: THUẾ MÔI TRƯỜNG PHẢI ĐƯỢC DÙNG CHO MỤC TIÊU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!

Vào đầu năm 2019 thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sẽ tăng lên khung cao nhất, 4000 đồng/lít. Thế nhưng chưa dừng ở đó, một loại thuế mới được đề xuất áp dụng lên giá xăng. Đó là thuế bảo vệ môi trường đối với khí thải.

Xăng tăng làm đời sống người dân trở nên khó khăn. Nhưng nếu nhà nước minh bạch được trong thu chi thuế bảo vệ môi trường và thực sự có biện pháp cải thiện môi trường thì có lẽ việc tăng thuế không gây ra sự bức xúc và phẫn nộ trong dư luận.

Thuế bảo vệ môi trường tăng nhưng vẫn dung dưỡng cho những công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm nặng nề như Formosa, nhiệt điện Vĩnh Tân, nhà máy giấy Lee & Man thì chẳng ngăn được tình trạng môi trường bị ô nhiễm gì cả.

Nhà nước CSVN cần phải công khai và minh bạch việc sử dụng tiền thuế để tạo niềm tin trong dân chứ không phải cứ thiếu ngân sách do thất thoát hay đầu tư trái ngành thua lỗ rồi đè dân ra móc túi. Người dân không là vịt để nhà nước tùy tiện vặt lông.