TTS 30: TÂN CƯƠNG: 1 TRIỆU TÙ NHÂN TRONG 1000 TRẠI TẬP TRUNG

Những khu tự trị của Trung Quốc, Tây Tạng, Nội Mông và Tân Cương là những vùng cấm đối với phóng viên ngoại quốc. Những vùng đất này vì thế bị tách rời khỏi cộng đồng thế giới. Không ai còn biết những gì đã và đang xảy ra ở những nơi đó.

Có tin tức từ Tân Cương lọt ra ngoài, TQ đang thực hiện sự Diệt Chủng Văn Hóa tại khu tự trị Tân Cương. Làn Sóng Đức (Deutsch Welle) thực hiện phim phóng sự này để tìm hiểu sự việc.