Truy cứu trách nhiệm “người hùng”

Trịnh Hữu Long – Luật Khoa tạp chí|

Ông quận phó Đoàn Ngọc Hải từ chức, lấy lý do “không thực hiện được lời hứa với nhân dân, trước kỳ vọng của các đồng chí lão thành cách mạng về việc lập lại trật tự vỉa hè”.

“Khâm phục”, “ngưỡng mộ”, “đáng khen” là phản ứng chủ đạo trên báo chí và mạng xã hội từ khi biết tin đến nay.

Xin bạn xem tiếp bài Truy cứu trách nhiệm “người hùng” tại Chân Trời Mới Media.