Tranh Đấu Của Người Dân: Những Đợt Sóng Ngày Càng Dâng Cao

LIVE: Hội luận Việt Nam & 70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Cùng các diễn giả:
– Luật sư Lê Công Định, cựu tù nhân lương tâm
– Linh mục Đặng Hữu Nam, chánh xứ giáo xứ Mỹ Khánh, giáo phận Vinh
– Ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cựu tù nhân lương tâm
– Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân