Tiệm nail Việt bị nhân viên kiện

Trong việc mở lại đơn kiện này, các luật sư của hội Asian Americans Advancing Justice (Tiến Tới Công Lý Cho Người Mỹ Gốc Á Châu) đã được sự trợ giúp của các luật sư từ một văn phòng luật ở Los Angeles chuyên về luật lao động. (0 Bình luận | 3 Lượt xem)