SBTN VOICE Tập 7: Top 12 thí sinh tập luyện cho thử thách về vũ đạo

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách lạc với các hãng Cable địa phương hoặc DirecTV ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN.

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon