PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Trung tâm Việt Ngữ Thánh Linh tại Tempe , Arizona

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Trung tâm Việt Ngữ Thánh Linh tại Tempe , Arizona

Trung Tâm Việt Ngữ Thánh Linh thuộc Cộng đoàn Thánh Linh tại Giáo xứ Holy Spirit, thành phố Tempe, Tiểu Bang Arizona. Đây là Cộng đoàn mới thành lập cách đây 2 năm, với ước mong Tiếng Việt còn, nước Việt còn. Giúp giới trẻ sống trong tinh thần Đạo Hạnh và bảo tồn nền Văn hóa Dân tộc Việt Nam nơi đất khách quê người. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.