PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Thành công trong việc bảo tồn lá cờ vàng và tinh thần quốc gia VNCH

Bước qua năm 2018 là gần đúng 43 năm người Việt tỵ nạn phải sống lưu vong tại nước ngoài và trưởng thành trong môi trường tự do. Họ đã có những thành công nhất định về nhiều mặt từ kinh tế, giáo dục cho đến chính trị. Nhưng tất cả sự thành công đó chỉ nằm ở mặt chiến thuật, trong khi một sự thành công mang tính chiến lược mà ít người để ý đến là việc bảo tồn, trao truyền lá cờ vàng và tinh thần Quốc Gia từ thế hệ bị vong thân bởi nạn cộng sản đến thế hệ sinh và lớn lên tại các quốc gia tạm dung.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.