Khi kẻ cướp đến cướp nhà cướp đất, bạn phải làm gì ?

Fb. Chu Mộng Long|

Những kẻ nhân danh luật pháp, đạo đức và văn minh nói: giết người bất luận trong hoàn cảnh nào cũng là phạm tội.

Vậy khi có kẻ đến cướp đất, cướp nhà, bạn phải làm gì khi không được đối thoại, không được một chỗ dựa nào khác để bảo vệ đất, nhà của bạn?

Trong lịch sử nhân loại, tôi chỉ thấy có một cách duy nhất: dùng vũ khí giết kẻ cướp để tự vệ.

Xin bạn xem tiếp bài Khi kẻ cướp đến cướp nhà cướp đất, bạn phải làm gì ? tại Chân Trời Mới Media.