Kết Quả Vòng 1

Chúc mừng các thí sinh sau đây đã lọt vào vòng bán kết:

3616 Trần Thương Hoàng Happy Valley, OR
3816 Mạnh Tiến Glendale, AZ
2216 Hoàng Thị Tuyết Mai – Dorchester, MA
2416 Jacky Tài – Santa Anna, CA
1616 Bảo Trâm – Chandler, AZ
1816 Châu Hoàng Khanh – Milpitas, CA
1416 Bảo Lê – San Diego, CA
2816 Madelynn Phạm – Minneapolis, MN
3416 Tiffany Nguyễn – Phoenix, AZ
4216 Quốc Nam – Maryland
4416 Võ Đình Danh – Florida
4816 Dương Thanh Sang – Phoenix, AZ
4016 Yujni Bao Ngoc – Cottonwood, AZ