4416-Vo Dinh Danh

vo-dinh-danh-3

4416-VÕ ĐÌNH DANH

Em muốn tham gia cuộc thi này vì lòng đam mê ca hát và phục vụ quí đồng hương.

Bài hát dự thi: Lời nói dối muộn màng (Kim Tuấn) Đình Danh

  &nbsp

&nbsp

Đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên thí sinh và bấm nút Vote: