2416-Jacky Tai Nguyen

jacky-tai-3

2416-JACKY TÀI NGUYỄN

 Sở thích ca hát từ nhỏ, mê nhất là nhạc trử tình quê hương, tuy bận rộn trong cuộc sống, không có cơ hội tiếp tục ca hát, nhưng niềm đam mê nghệ thuật vẫn luôn thôi thúc, nên vẩn tiếp tục trau dồi, và học hỏi thêm kiến thức, và kinh nghiệm ca hát. Tài nghĩ, đi một ngày đàng, học một sang khôn, và có công mài sắt, có ngày nên kim.

Bài hát dự thi: Ru con thuyền mộng (Hoài Nam)

 

Đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên thí sinh và bấm nút Vote: