1416-Bao Le

le-bao-1

1416-Bảo Lê

Đam mê ca hát từ lúc nhỏ, tuy lớn lên tại Hoa Kỳ, nhưng niềm đam mê âm nhạc Việt Nam vẩn không bao giờ mất đi.

Bài hát dự thi: Một Mình (Lam Phương) Bảo Lê

 

Đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên thí sinh và bấm nút Vote: