TUYỂN LỰA TÀI NĂNG

 TIẾNG HÁT NƯỚC TÔI 2016
Vòng Chung Kết
Thứ Bảy 3/12/2016, 2:00 PM – 5:00 PM

Wild Horse Pass Hotel & Casino
5040 Wild Horse Pass Blvd
Chandler, AZ 85226

tltn-2016_final-flyer

   

 

 

Chương trình ngày 02 tháng 11, 2016

Chương trình ngày 09 tháng 11, 2016

Chương trình ngày 16 tháng 11, 2016

Chương trình ngày 23 tháng 11, 2016