Hậu quả tai hại của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của Việt Nam

 

Diễn đàn tự do với XNV Lê Hoàng Hà và nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Phần 1: https://youtu.be/YoFCSxz4L1g

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/