Freedom House: Việt Nam đất nước không có tự do

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Phúc trình thường niên về tự do thế giới 2019 của Freedom House vẫn đặt Việt Nam trong nhóm các nước không có tự do. Thanh Trúc đến buổi họp báo công bố tại Washington D.C và có bài ghi nhận sau đây:

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn