Free Lê Đình Lượng

10/12 – Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và cũng là ngày sinh nhật anh Lê Đình Lương: Người Yêu Nước – Tù Nhân Lương Tâm.

——
Thank you to Uniq for the track, subscribe if you want to listen to discover more content :
My soundcloud: https://soundcloud.com/uniqofficial
Lights by Sappheiros https://soundcloud.com/sappheirosmusic
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
http://creativecommons.org/licenses/b…
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/-lbbHQbZNKg