CCTT 27: BẢN ÁN QUÁ NHẸ CHO HAI TƯỚNG CÔNG AN VĨNH VÀ HÓA

Hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa phạm hàng loạt tội tày trời. Theo luật hiện hành, họ có thể bị mức án cao nhất. Nhưng trong chế độ độc tài toàn trị cộng sản, cả hai chỉ bị xử rất nhẹ.

Trong hệ thống này, các quan tham nhũng phải chung chi cho các cấp trên mà điểm cuối cùng là các lãnh đạo cao nhất nước. Ngược lại, cấp trên sẽ bao che cho các cấp dưới mặc tình lộng quyền và tham nhũng tiếp. Những tài sản khổng lồ bất minh của tất cả các quan chức cộng sản đã chứng minh nguyên tắc đen tối này.

Dân cả nước đương nhiên trở thành nạn nhân. Đất nước ngày càng cạn kiệt tài nguyên và tiềm năng, không phát triển được. Kết quả là bao nhiêu tai họa về xã hội, môi trường, đạo đức đều đổ ập lên đầu dân.

Ngày nào chế độ còn tồn tại, ngày đó sẽ chẳng bao giờ có những phiên xử công bằng. Công lý chỉ là ước vọng xa vời.