Về đâu, 17-2

tuankhanh’s blog – RFA Những ngày 17-2 luôn đầy biến động. 40 năm trước, cũng ngày này, người Việt ôm nhau chạy ngược xuôi trước

Đọc thêm

Ai đánh?

(FB Ong Laido) Có 3 cựu chiến binh ngồi nhậu cùng nhau. Một cựu chiến binh trẻ thấy anh kế bên bị vết thương

Đọc thêm