Cảm nghĩ của nhà thơ Trần Đức Thạch về Thảm sát Tết Mậu Thân

Phỏng vấn Nhà thơ – cựu TNLT Trần Đức Thạch về 50 năm Thảm sát Tết Mậu Thân.
—–
Chân Trời Mới Media
WEBSITE: https://Chantroimoimedia.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Chantroimoimedia
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/Chantroimoimedia-TinTuc
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/Chantroimoimedia
TWITTER: https://twitter.com/CTMMStaff