BOT ơi là BOT!

Thiện Tùng – Blog Bauxite Việt Nam |

BOT đến Việt Nam được vận dụng một cách “sáng tạo”, kết hợp “chặt chẽ” giữa Quyền và Tiền, tìm mọi kẽ hở “xé rào” để cùng nhau trục lợi…

BOT là gì?

BOT là viết tắt thuật ngữ tiếng Anh của cụm từ Build – Operate – Transfer, có nghĩa là Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao trong kinh tế.

Xin bạn xem tiếp bài BOT ơi là BOT! tại Chân Trời Mới Media.