Bình Nhưỡng dọa hủy cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Mỹ

-Bình Nhưỡng dọa hủy cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Mỹ
-Ủy ban Thượng Viện sẽ thông qua đề cử giám đốc CIA
-Một công ty Trung Quốc xây dự án ở Indonesia có khách sạn Trump Hotel

The post Bình Nhưỡng dọa hủy cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Mỹ appeared first on Nguoi Viet Online.