Bi Kịch Palestine và Hài Kịch Quốc Tế (4/4)

Những mâu thuẫn chồng chất từ trăm năm nay dẫn tới tranh chấp giữa dân Do Thái đã thành lập quốc gia Israel từ năm 1948 với dân Á Rập ở chung quanh và tranh chấp đó tập trung vào đất Palestine. Mọi chuyện xảy ra từ trăm năm trước khi Đế quốc Ottoman tan rã sau Thế chiến I và sắc dân Á Rập dưới sự thống trị của dân Thổ được hai cường quốc Anh Pháp chia vùng chia đất trên tàn dư Ottoman với sự chằng chéo đang bung thành nhiều mảnh, như Iraq, Syria, Lebanon hay Palestine. Đấy cũng là lúc dân Do Thái lưu vong qua Âu Châu tìm về đất tổ trong khu vực Trung Đông này sau khi bị Đế quốc La Mã xua đuổi từ 2000 năm trước! Thế chiến II kết thúc thì Âu Châu đồng ý rằng các dân tộc có quyền xây dựng quốc gia của mình, dân Do Thái hay Á Rập cũng thế. Khi được Âu Châu chia đất sống để lập quốc, dân Á Rập bị chia rẽ giữa các nhu cầu trái ngược, hoặc thành lập một siêu quốc gia Á Rập bao trùm lên đất Egypt, Syria, Iraq, Palestine, hoặc củng cố một quốc gia nhỏ hơn dưới sự cai trị của một thị tộc, như Jordan hay Saudi Arabia. Họ chỉ thống nhất ý kiến là dân Do Thái không được quyền sống trên đất Palestine. Vì vậy mong muốn thành lập hai quốc gia Israel và Palestine chung sống trên cùng một vùng đất là ảo tưởng?

The post Bi Kịch Palestine và Hài Kịch Quốc Tế (4/4) appeared first on Nguoi Viet Daily News.