Bị California dọa phạt, Uber chạy qua Arizona

Một phát ngôn viên của Thống Đốc Doug Ducey của Arizona nói rằng Uber đã bắt đầu điều hành một chương trình xe tự lái ở Arizona. Công ty này hợp tác với viện đại học University of Arizona, để nghiên cứu công nghệ lập bản đồ trong năm 2015. (0 Bình luận | 5 Lượt xem)