Bằng chứng Trung Cộng tiếp tục lấn biển

CTM Media – Những hình ảnh vệ tinh do cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (Asian Maritime Transparency Initiative – AMTI), một cơ quan thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế – CSIS của Mỹ, công bố vào ngày 24/5/2018 là bằng chứng của việc Trung Cộng tiếp tục phát triển vũ khí trên Đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc Quần Đảo Hoàng Sa.

AMTI không xác định được những vũ khí đó là gì vì chúng bị bạt che phủ và chỉ đoán đó là những tên lửa địa đối không gắn trên xe tải và các tên lửa chống hạm với radar kèm theo.

Xin bạn xem tiếp bài Bằng chứng Trung Cộng tiếp tục lấn biển tại Chân Trời Mới Media.